Hello. I'm Simon, and I'm a designer. I run The Shop Studio.

When I'm not branding, I'm probably designing. When I'm not designing, I'm probably drawing.